Salgsbetingelser for kjøp hos Wallbox AS

Innledning

Salgsbetingelsene, din bestilling og ordrebekreftelse utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

For å kunne handle i nettbutikken kreves det og forutsettes det at Kjøper er over 18 år.

Partene

Partene i handelen er «Kjøper», dvs den personen som betaler for varen og som har oppgitt personalia på Wallbox sin nettbutikkside. «Selger» er Wallbox AS med organisasjonsnummer 886 659 792. Telefon til Kundesenteret er 51 74 20 00.

Din bestilling

Når bestilling er mottatt, vil du motta en ordrebekreftelse i oppgitt e-post adresse. Sjekk da at ordrebekreftelsen er i samsvar med bestillingen. Kjøpet bekreftes ved betaling. Etter betaling er det ikke mulig å gjøre endringer av bestilling. Er det avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelse sender du mail til Wallbox AS på ordre@wallbox.no.

Betaling

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Ordrebekreftelsen vil inkludere alle utgifter knyttet til varen. Det aksepteres kun forskuddsbetaling. Det er mulig å betale med Vipps, Klarna eller direkte i nettbank. Hvis man velger betaling via nettbank gjøres dette i henhold til instruks på ordrebekreftelsen. Kontonummer for innbetaling er oppgitt på ordrebekreftelsen. Vareleveransen sendes når bekreftet betaling er mottatt. Wallbox AS forbeholder seg retten til å gjøre kredittsjekk.

Levering

Du vil bli varslet om når levering av varen vil finne sted fra transportør, posten eller Wallbox. Ditt ansvar for varen overtas når denne er i din besittelse. Det vil kreves legitimasjon ved overlevering av varen.

Reklamasjon

Ved mottak av varen anbefales det at varen umiddelbart inspiseres for å se at den ikke er skadet under transporten eller har feil og mangler. Ved feil eller mangler må Kjøper melde fra til Wallbox snarest mulig. Dette må gjøres skriftlig med referanse til ordrebekreftelse. Husk å ta bilde av eventuell skade eller mangel. Utover dette gjelder norsk lov for reklamasjon ved kjøp.

Angrerett

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar varen gir Selger beskjed om at du vil benytte deg av angreretten. Denne retten må meldes skriftlig til angre@wallbox.no – du kan fylle ut det angreskjemaet som er vedlagt e-posten du mottar når vi bekrefter at betaling er mottatt. Angreskjemaet finner du også her. For at angreretten skal gjelde, må Varen returneres i samme stand som du mottok og i original emballasje.

Angreretten bortfaller dersom varen er testet, montert eller tatt i bruk. Før retur av varen avtales det praktiske ved forsendelsen mellom partene. Kjøper dekker kostnadene knyttet til forsendelse. Utover dette gjelder norsk lov for angrerett.

Garanti

Ved feil på levert utstyr og materiell gjelder 5 års garanti i forbrukermarkedet.

Garantien dekker ikke:

  • Normal slitasje grunnet elde
  • Uaktsom bruk
  • Dersom installasjon ikke er foretatt av autorisert installatør
  • Andre forhold og egenskaper som naturlig ikke kan forventes at varen skal tilfredstille

Personopplysninger

Dine personopplysninger som du oppgir ved kjøp vil bli benyttet for å gjennomføre våre forpliktelser ovenfor deg.

Dersom du ønsker at vi kan benytte dine personopplysninger til markedsføring av andre produkter og tjenester vil dette kun gjøres om du gir et samtykke. Dette gjøres ved å krysse av rubrikk på bestillingssiden.

Dine personopplysninger vil ellers kun bli utlevert når 1) du gir samtykke ved utlevering 2) når det er nødvendig for å kunne gjennomføre avtalen med deg og 3) i lovbestemte tilfeller.

Salgspant

Wallbox AS har salgspant i varen inkludert renter og omkostninger inntil varen er betalt i sin helhet.

Tvister

Alle tvister skal forsøkes løst i minnelighet. Om dette ikke lar seg gjøre skal tvisten løses i domstolen i henhold til norsk rett. Stavanger tingrett skal benyttes som verneting.