PowerBoost

Automatisk lasthåndtering for maksimal tilgjengelig effekt. Måler forbruket for hele huset og gir optimal ladehastighet uten ekstra infrastrukturkostnader.

Høy ladeeffekt selv med liten hovedsikring

Uten PowerBoost må ladehastigheten begrenses slik at laderen ikke overbelaster huset og sikringen ryker. Dette gir dårlig utnytting av tilgjengelig effekt når man ikke koker, vasker, dusjer, osv.

Med PowerBoost får man maksimal utnytting av ledig kapasitet i huset.

Unngå store kostnader ved effekttariff

Det er forventet at el-selskapene innføre effekttariff i 2020. Det vil si at man blir belastet etter det høyeste forbruk i måneden. PowerBoost kan brukes for å unngå topper i forbruksmønster ved å stille ned ladeeffekten når man har høyt forbruk andre steder i huset.

Tilgjengelig både som direktemåler og delbar måletrafo

Installeres på inntak i sikringsskapet og kobles til laderen ved bruk av CAT5- kabel.

Ideell løsning for borettslag

Med PowerBoost kan ledig kapasitet om dagen og natten utnyttes og da unngår man store investeringer i infrastruktur.

Kompatibelt med nesten alle Wallbox-ladere

PowerBoost er kompatibelt med alle Wallbox-laderne, unntatt vanlig Pulsar.

Slik fungerer Power Boost – dynamisk strømjustering

Power Boost er et smart ladesystem, som arbeider med en ekstra enhet som gjør det mulig å måle og regulere maksimal ladestrøm til enhver tid.

Laderen tar hensyn til at energiforsyningen til en husholdning er begrenset, og at når alt for mye energi blir brukt (for mange elektriske apparater som bruker strøm samtidig), kan det føre til at hovedsikringen ryker. Med Power Boost vil dette bli forhindret fordi laderen automatisk optimaliserer den beste ladestrømmen avhengig av tilgjengelig strøm.

Nyttig å vite før du kjøper lader

Våre ladere:

Wallbox har flere modeller, men alle laderne finnes både for type 1 og type 2.

Funksjonene til hver av disse laderne er nøyaktig det samme.

Kompatibilitet:

Våre ladere er testet for å sikre kompatibilitet med alle typer elektriske kjøretøyer. I tillegg oppfyller de alle IEC 61851 standarder for sikkerhet, kvalitet og ytelseskrav, etablert av den internasjonale elektrotekniske kommisjonen.