Betalingsløsninger

Wallbox-laderne har teknologi som er optimal for løsninger hvor flere skal lade samtidig. Wallbox appen gir deg full kontroll over ladingen hvor du kan hente informasjon om selve ladingen, forbruk og brukere. Slik er det lett å ha full kontroll over energiforbruk og kostnader. Wallbox tilbyr to forskjellige betalingssløsninger: 

Betaling per ladeøkt

Denne løsningen er velegnet til gjeste parkering der du ikke vet på forhånd hvem som skal lade. Både wallbox-appen og myWallbox-portalen gir deg full kontroll over ladingen. Du kan hente informasjon om selve ladingen, statistikk, forbruk, brukere og mer.
Slik er det lett å holde full styring over energiforbruk og kostnadsbesparelser ved å skifte til elektrisk bil.

På myWallbox kan du integrere en betalingsplattform for å belaste kunder/brukere direkte for hver gang de bruker infrastrukturen.

Denne funksjonen er en betal-for-bruk-funksjon og bare myWallbox Business-abbonement kan dra nytte av fullstendig automatiserte betalinger med den QR-baserte mikrobetalingsfasiliteten.

Betaling per måned

Dette er etterskuddsbetaling en gang i måneden for alle ladeøkter som har blitt gjort den måneden. Betaling er en kombinasjon av en engangsavgift (evt. 0 kroner) + medgått tid (tiden som bilen har ladet) eller avgitt effekt (kWt).

Denne løsningen er velegnet til borettslag, ansatte hos en bedrift og området hvor du vet hvem som skal lade på forhånd, og hvor de som skal lade dekker sine utgifter av ladeanlegg og strøm. 

 

 

 

Slik virker Wallbox månedlige betalingsløsning:

Oppsett av betalingsløsning i myWallbox

Oppsett av pris

Administrator setter opp bestemt pris for lading. Pris kan være engagsavgift + kWt (strømforbruk) eller ladetid.

Inviter brukere

Administrator legger til de brukerene som skal ha tilgang til ladere, og sender ut innloggingsinformasjon.


Bruker godtar

Bruker laster ned Wallbox-appen,  legger inn betalingsinformasjon og godtar pris for lading.

Hvordan daglig lading fungerer for bruker

Velg lader

Bruker låser opp laderen med Wallbox-appen eller RFID (ladebrikke).

 

Lading

Brukeren kobler laderen til sitt kjøretøy. Ladingen starter!

Kvittering

Etter fullført lading vil de være en bekreftelse tilgjengelig på Wallbox-appen med info om brukerens ladetid og pris for lading.

Månedlig oppgjør mellom bruker og borettslag

Månedlig betaling

Brukeren trekkes i slutten av måneden
for alle ladeøkter/kostnader som er ladet
den måneden

Innbetaling

Eier av ladesystemet (eks. borettslag) mottar innbetaling direkte på konto ved slutten av måneden.

Systemkostnader

Det blir trukket 32,45,- eks. mva per lader og 5% av innbetaling for systemkostnader.

Trenger du råd om optimal ladeløsning?

Vårt salgspersonale er klare til å gi deg råd og hjelpe deg med å velge den beste løsningen for ditt borettslag eller sameie.

Betalingsløsninger passer Wallbox sine ladere

Wallbox + myWallbox

Velg ladeløsningen som best passer dine behov, og administrer den fra gratis App- eller myWallbox-nettportalen. 

Wallbox Pulsar Plus

Den nye generasjonen Pulsar – med enda flere intelligente ladefunksjoner.

Wallbox Copper SB

Denne laderen med plugg kan lade både type 1 og type 2 alt avhengig av hvilken kabel som benyttes.

 

Wallbox Commander 2

En kompakt og intelligent lader med touchskjerm og avanserte ladeinstillinger.

Power Sharing – Intelligent lastbalanse

Strømdeling er løsningen for strømstyring når du trenger å minimere infrastrukturkostnader og maksimere ladepunkter.

Styr ladingen med myWallbox på web eller app

Automatiske programvareoppdateringer og personlig MyWallbox-område. Wallboxen din vil alltid være oppdatert.